Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGDZC

Drukuj
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej zawiadamia, że na dzień 12 października 2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26.

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania LGD Ziemi Człuchowskiej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie zmian w dokumentach nadrzędnych (ustawy, rozporządzenia).
 6. Omówienie zmian w Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 2 października 2017 r.
 7. Przedstawienie propozycji zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 8. Przedstawienie zmian do Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
 9. Podjęcie Uchwały nr 18/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
 10. Podjęcie Uchwały nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
 11. Przedstawienie zmian do Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
 12. Podjęcie Uchwały nr 20/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
 13. Podjęcie Uchwały nr 21/2017 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej wraz z załącznikami.
 14. Przedstawienie Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 15. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

W przypadku braku, co najmniej połowy składu Członków Walnego Zebrania, zebranie odbędzie się w II terminie z takim samym porządkiem obrad tego samego dnia, tj. 12 października 2017 r.
o godz. 15.15 w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26)