Gmina Przechlewo

O GMINIE

Gmina Przechlewo to 33 wsie o bogatej tradycji, przepięknie położone wśród pól, lasów i jezior. Bogactwem gminy są nie tylko przyroda, historia i zabytki, ale przede wszystkim jej mieszkańcy, których aktywność sprawia, że Przechlewo należy do najprężniej rozwijających się gmin na Pomorzu. Dba się tutaj jednocześnie o środowisko naturalne i wspiera powstawanie nowych firm. Gmina Przechlewo położona jest w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego. Część północna i zachodnia to fragment sandrowej Równiny Charzykowskiej, a część centralna i południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim.

Według kryteriów podziału przyrodniczo – leśnego prawie cały obszar gminy należy do dzielnicy borów tucholskich. Cała nasza gmina leży w górnym odcinku dorzecza rzeki Brdy (50 km). Gmina Przechlewo zajmuje powierzchnię 24 388 ha (244 km2), zamieszkuje ją ok. 6300 mieszkańców (26 osób/km2). Blisko 52% powierzchni gminy stanowią lasy, 30% grunty orne, 7% stanowią użytki zielone, ponad 5% leży pod wodami, reszta to nieużytki i inne grunty. Grunty rolnicze gminy przedstawiają raczej niskie wartości w klasyfikacji jakościowej gleb. Uwarunkowania te określiły charakter gminy na rolniczo – przemysłowy. Coraz bardziej zaznacza się także turystyczny charakter gminy.

Ziemia Przechlewska oferuje wspaniałe warunki do uprawiania nie tylko turystyki rowerowej, ale także pieszej i wodnej. Niemałą atrakcją dla wycieczek krajoznawczych są znajdujące się na terenie gminy cztery atrakcyjne rezerwaty przyrody: Przytoń – (Folbryht) z ostoją bobrów, lobeliowe jezioro Krasne z unikalną roślinnością, Bagnisko Niedźwiady (rezerwat leśno–torfowiskowy), Osiedle Kormoranów (rezerwat ornitologiczno–leśny), jak również obszary chronionego krajobrazu (fragment Borów Tucholskich i okolice Jezior Krępsko i Szczytno) oraz trzynaście pomników przyrody.

Z myślą o wszystkich miłośnikach „dwóch kółek” i aktywnego trybu życia przygotowano sześć propozycji wycieczek rowerowych i pieszych po naszej gminie. Łączna długość opisanych w przewodniku tras wynosi około 110 kilometrów. Większość z nich to krótkie, jednodniowe wycieczki, dostępne dla każdego bez względu na kondycję, wiek i doświadczenie rowerowe. Wszystkie trasy zostały sprawdzone pod względem nawierzchni i bezpieczeństwa dróg, jak również określono ich trudność, długość i profil wysokościowy.

Do przyjazdu w te strony zachęcają również rozległe obszary leśne, akweny z piaszczystym brzegiem, bogata przyroda i urokliwe – na ogół nizinne i lekko pagórkowate – krajobrazy, które bezdyskusyjnie są największym bogactwem tej części Pomorza. Nieskazitelna czystość środowiska, wszechobecna cisza i spokój oraz wyjątkowa bliskość fauny i flory mówią same za siebie, stanowiąc najlepszą wizytówkę gminy i zapraszają do odkrywania turystycznych i przyrodniczych walorów ziemi przechlewskiej, gdzie zawsze – bez względu na porę roku – jest pięknie i gościnnie.


GALERIA


POLECANE STRONY