Gmina Człuchów

O GMINIE

Gmina Wiejska Człuchów położona jest w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego, na Pojezierzu Krajeńskim w odległości około 140 km na południe od Gdańska. W skład gminy wchodzą 25 sołectwa, a jej siedzibą jest miasto Człuchów.

Wszystkie wsie gminy Człuchów posiadają średniowieczny rodowód (XIII w. – lokalizacja na prawie polskim, XIV w. przeniesienie na prawo chełmińskie). Większość wsi posiada zabytkowe układy przestrzenne zachowane do chwili obecnej. Na układ ruralistyczny składa się historyczny układ dróg, linia zabudowy i układ działek. W zabudowie często występują zabytkowe obiekty budownictwa i architektury.

Obszar Gminy charakteryzuje się dużą różnorodnością biocenotyczną. Najbardziej zróżnicowana jest północna i zachodnia część gminy. Występują tu ekosystemy leśne, jeziorne, mokradeł i bagien po ekosystemy łąkowe i polne. Część południowo-wschodnia gminy jest bezleśna, ma charakter typowo rolniczy i jest stosunkowo uboga pod względem przyrodniczym. Najistotniejsza dla oceny środowiska naturalnego gminy Człuchów są najcenniejsze krajobrazowo tereny o różnych ekosystemach. Łącznie z rezerwatami obszary chronione zajmują 2,4 tys. ha powierzchni terenu, tj. 6,7% jej powierzchni.

W Gminie kultura fizyczna i sport stanowią ważną i nieodzowną część programów edukacyjnych, ochrony zdrowia i rozwoju. Zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego są alternatywą dla działań patologicznych i kryminogennych. Liczne grono działaczy organizuje i wspiera działalność sportową. W wielu klubach mających siedziby w miejscowościach gminy Człuchów ćwiczy i bierze udział w różnych zawodach kilkuset zawodników.


GALERIA


POLECANE STRONY