Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy

Pobierz

Umowy przyznania pomocy

Pobierz

Wnioski o płatność

Pobierz

Posiedzenia Rady LGD

Przewodniczący Rady LGD zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 16.00 i 17.00 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, odbędą się posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej. Planowany porządek obrad godz. 16.00: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. […]

Posiedzenie Rady LGD

Przewodniczący Rady LGD zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 16.00 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, odbędzie się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej. Planowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Wypełnienie deklaracji bezstronności. Przedstawienie wyników […]

Złożone wnioski przedsiębiorców

Po 3 tygodniach zakończyliśmy nabór wniosków dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoje firmy. Spłynęły do nas aż 23 aplikacje na łączną kwotę 5 702 624,41 zł. Na początku nowego roku oceną wniosków zajmie się Rada LGD. Wyniki naborów pojawią się pod koniec stycznia 2017 r., a dzisiaj prezentujemy listy złożonych wniosków – tutaj.

Środki przydzielone!

Zakończyliśmy wybór wniosków złożonych w ramach naborów 1/2016 – 8/2016. Z wynikami wstępnej oceny w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze, listami operacji zgodnych z LSR oraz listami operacji wybranych można zapoznać się tutaj. Osoby i podmioty, które składały wnioski w ramach ww. naborów otrzymają indywidualne pisma drogą mailową i/ lub tradycyjną pocztą.

Ocena w toku

Na wczorajszym posiedzeniu Rady LGD Ziemi Człuchowskiej, zostały przydzielone wnioski do oceny. Wyniki już za dwa tygodnie!

Posiedzenia Rady LGD

Przewodniczący Rady LGD zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 16.00 i 17.00 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, odbędą się posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej. Planowany porządek obrad godz. 16.00: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. […]

Posiedzenie Rady LGD

Przewodniczący Rady LGD zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 16.00 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, odbędzie się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej. Planowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Wypełnienie deklaracji bezstronności. Przedstawienie […]

Złożone wnioski

Po 3 tygodniach zakończyliśmy 8 naborów wniosków. Spłynęły do nas aż 53 aplikacje na łączną kwotę 4 784 856 zł. W przyszłym tygodniu oceną wniosków zajmie się Rada LGD. Wyniki naborów pojawią się przed Świętami Bożego Narodzenia, a dzisiaj prezentujemy listy złożonych wniosków – tutaj.

Zakończyliśmy 8 naborów wniosków

Wczoraj zakończyliśmy 8 naborów wniosków dla zakresów tematycznych: Budowa lub przebudowa obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, Rozwój przedsiębiorstw z branży turystycznej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zagospodarowanie miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z ich oznakowaniem, Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, Budowa lub przebudowa obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej wraz z […]

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie był wczoraj miejscem spotkania przedsiębiorców z terenu powiatu człuchowskiego oraz osób, które szukają zatrudnienia. Swoje stoiska prezentowały także organizacje, które dzięki funduszom unijnym pomagają w otwarciu własnej działalności albo rozwinięciu już istniejącej. My oczywiście mieliśmy tam swoje miejsce i prezentowaliśmy naszą ofertę! Od 7 listopada przyjmujemy wnioski na rozpoczęcie […]