Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy

Pobierzj

Umowy przyznania pomocy

Pobierz

Wnioski o płatność

Pobierz

Harmonogram doradztwa w zakresie wery...

wykrzyknik_zolty

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa lub działania organizacji pozarządowych w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego zapraszamy do skorzystania z doradztwa mobilnego oraz świadczonego w biurze w zakresie weryfikacji poprawności wypełnienia wniosków oraz wymaganych załączników.  doradztwo mobilne 10 października 2016 r., godz. 14.00 – 16.00, Urząd Miasta i Gminy […]

Dożynki Powiatowe w Strzeczonie

1

W ostatnią sobotę nasze stoisko zaprezentowaliśmy podczas Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Strzeczonie (Gmina Debrzno). Nasz Prezes zorganizował nawet transmisję na żywo – film można zobaczyć tutaj.

Posiedzenie Rady LGD

meeting

Przewodniczący Rady LGD zawiadamia, że w dniu 22 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, odbędzie się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej. Planowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie zmian […]

Walne Zebranie Członków

meeting

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej zawiadamia, że na dzień 22 września  2016 r. (czwartek) na godzinę 16.00 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26. Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do […]

Uwaga! Doradztwo mobilne zostaje prze...

wykrzyknik

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.08.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego […]

W krainie miodu i gryki

5

W sobotę na swoich gminnych dożynkach ugościła nas Gmina Koczała. Ziemię Człuchowską promowaliśmy razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koczale. Poza materiałami promocyjnymi na naszym stoisku znalazły się oczywiście materiały dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej i rozwój prowadzonej już firmy.

Przeszkoliliśmy cały powiat

5

Przez ostatnie 3 tygodnie zastać nas w biurze w pełnym składzie nie było łatwo, a to za sprawą prowadzonych przez nas w każdej gminie warsztatów z wypełniania wniosków dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców chcących rozwijać swoje firmy. Aż 84 osoby skorzystały z tej formy pomocy przy ubieganiu się o środki z Programu […]

Spotkanie informacyjne dla ngo

spotkanie-iformacyjne-dla-ngo-1-215x180

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 19 września 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.  „Organizacje pozarządowe w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” W programie spotkania m.in.: konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, […]

UWAGA!!! Nowe formularze wniosków i p...

wykrzyknik

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.08.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, udostępniliśmy na naszej stronie nowe wzory dokumentów, które obowiązują od […]

Rekrutacja do projektu „Aktywne Sołec...

Rekrutacja do projektu „Aktywne Sołectwa na start!”

Działasz aktywnie na rzecz swojego sołectwa? Weź udział w projekcie „Aktywne Sołectwa na start!”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności, motywacji i kompetencji lokalnych liderów społeczności wiejskich z terenu gminy Debrzno w zakresie działań oddolnych. Projekt skierowany jest do sołtysów, sołtysek, członków i członkiń rad sołeckich oraz innych osób aktywnie działających w wiejskich organizacjach formalnych i […]