Przygotowanie LSR

1. Opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
Udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR poświęcony w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR obejmować będzie cały obszar działania LGD Ziemi Człuchowskiej. Na obszarze gmin: Debrzno, Człuchów (gmina, miasto), Czarne, Przechlewo, Rzeczenica, Koczała odbędzie się po co najmniej jednym spotkaniu konsultacyjnym, w którym weźmie udział społeczność reprezentująca cztery sektory: społeczny, gospodarczy, publiczny oraz grupę mieszkańców. Planuje się, że odbędzie się co najmniej 7 spotkań dotyczących SWOT-u i celów LSR. Wnioski ze spotkań zostaną udokumentowane notatką.

2. Opis zatrudnienia
2.1 Opis
Jedna osoba zatrudniona na jeden etat.

2.2 Liczba etatów
1 etat

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR
3.1 Adres biura Wnioskodawcy (LGD)
województwo pomorskie
powiat człuchowski
gmina Debrzno
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

3.2. Funkcjonowanie biura
3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR
2 dni

3.2.2 i 3.2.2 Dzień tygodnia i Godziny pracy biura
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR
www.lgdzc.pl

5. Harmonogram
Harmonogram spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością dotyczących opracowania analizy SWOT (silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru) oraz celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.

 • 3 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 10.00 – 14.00
  Urząd Miasta i Gminy Debrzno (ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno)
 • 4 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 10.00 – 14.00
  – Urząd Gminy Człuchów (ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów)
 • 5 sierpnia 2015 r. (środa) godz. 10.00 – 14.00
  – Urząd Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica)
 • 6 sierpnia 2015 r. (czwartek) godz. 10.00 – 14.00
  – Urząd Gminy Przechlewo (ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo)
 • 7 sierpnia 2015 r. (piątek) godz. 10.00 – 14.00
  – Urząd Gminy Koczała (ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała)
 • 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 10.00 – 14.00
  – Urząd Miejski w Człuchowie (Aleja Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów)
 • 11 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 10.00 – 14.00
  – Czarneńskie Centrum Kultury (ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarne)

Pełną treść Planu włączenia społeczności można zobaczyć tutaj.

logotypy_stopka