Umowa ramowa

23 maja 2016 r. miało miejsce podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowy ramowej), która określa prawa i obowiązki LGD w związku z realizacją LSR, na której wdrożenie pozyskała 7 mln zł.

Umowa ramowa

Załącznik 1 LSR wraz z załącznikami

Załącznik 2 Harmonogram naborów wniosków

Załącznik 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Załącznik 4 Regulamin organu decyzyjnego

Załącznik 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik 6 Opisy stanowisk

Załącznik 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Załącznik 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

10 listopada 2016 r. miało miejsce podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowy ramowej).

Aneks nr 1

Załącznik 1 LSR wraz z załącznikami

6 czerwca 2017 r. miało miejsce podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowy ramowej).

Aneks nr 2

logotypy_prow_stopka_promocja