Wyniki naborów

Listy rankingowe

Lista oceniających

Ocena merytoryczna:

  • Chwedoruk Anna
  • Król Anna
  • Rachwał Elżbieta
  • Radtke Anita
  • Burda Beata
  • Kallas Angelika
  • Mróz Marta

Ocena formalna:

  • Kobak Monika

Protokoły z posiedzeń komisji