AKUMULATOR SPOŁECZNY!

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że w ramach złożonego w partnerstwie  wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej otrzymała środki na granty w ramach  Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.
W związku z powyższym w lipcu zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Oferty można będzie składać  wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl
Więcej informacji na stronach internetowych: www.lgdzc.pl oraz www.akumulatorspoleczny.pl

Ponadto dnia 21 czerwca br. w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26 o godzinie 14:00
odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu człuchowskiego.
Natomiast dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatu chojnickiego spotkanie zostanie zorganizowane dnia 27 czerwca br. w Urzędzie Gminy Chojnice, przy ul. 31 stycznia 56a w godzinach od 13.00  do 15.00.

Udział w szkoleniu jest niezbędny w celu prawidłowego złożenia wniosku. Na spotkaniu zostaną państwo poinformowaniu o zasadach, terminach, kwotach wynikających z zapisów Regulaminu Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Wszystkie zainteresowane organizacje serdecznie zapraszamy, oraz prosimy
o potwierdzenie przybycia telefonicznie (59 83 35 930, 881 918 121) lub mailowo (akumulator@lgdzc.pl)

Koordynatorem projektu dla powiatu człuchowskiego i chojnickiego jest Monika Kobak.
Doradcy udzielający informacji nt. projektu: Justyna Szczepańska, Maciej Topur.