Harmonogram

Rok  naboru Półrocze Zakres tematyczny Planowana alokacja
2016 II Przedsięwzięcie 1.1.1 Atrakcyjna Ziemia Człuchowska

– powstanie i/lub zmodernizowanie obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

157 857,14 euro/ 631 428,56 zł
Przedsięwzięcie 1.1.2 Biznes i innowacje w turystyce

– rozwój przedsiębiorstw z branży turystycznej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

150 000 euro/ 600 000 zł
Przedsięwzięcie 1.1.3 Dziedzictwo kulturowe Ziemi Człuchowskiej

– zagospodarowanie miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z ich oznakowaniem

– działania promocyjne w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego

 

 

20 000 euro/ 80 000 zł

 

10 000 euro/ 40 000 zł

Przedsięwzięcie 1.2.1 Inwestycje w kulturę

– powstanie i/lub zmodernizowanie obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, wraz z ich wyposażeniem

 

118 218,22 euro/ 472 872,88 zł

 

Przedsięwzięcie 1.3.1 Drogi lokalne Ziemi Człuchowskiej

– wybudowanie lub przebudowanie dróg gminnych

276 424,64 euro/ 1 105 698,56 zł
Przedsięwzięcie 2.1.1 Nowoczesna firma

– powstanie nowych przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zamieszkujące w miejscowości do 5 tys. mieszkańców

– powstanie nowych przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grup defaworyzowanych, tj. młodzież wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 i/lub osoby bezrobotne w wieku 25-34

– rozwój przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, w tym liczba szkoleń i innych przedsięwzięć podnoszących kompetencje osób rozwijających działalność gospodarczą i/lub ich pracowników

225 000 euro/ 900 000 zł

 

 

 

165 000 euro/ 660 000 zł

 

 

 

293 750 euro/
1 175 000 zł

2017 I Przedsięwzięcie 2.1.1 Nowoczesna firma

– powstanie nowych przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grup defaworyzowanych, tj. młodzież wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 i/lub osoby bezrobotne w wieku 25-34

60 000 euro/ 240 000 zł
2019 I Przedsięwzięcie 1.1.1 Atrakcyjna Ziemia Człuchowska

– działania promocyjne produktów i/lub usług turystycznych

– wyposażenie obiektów służących rozwojowi turystyki

 

 

 

30 000 euro/ 120 000 zł

 

25 000 euro/ 100 000 zł

Przedsięwzięcie 1.1.2 Biznes i innowacje w turystyce

– powstanie sieci w zakresie usług turystycznych oraz rozwijania rynków zbytu produktów i/lub usług turystycznych

25 000 euro/ 100 000 zł
Przedsięwzięcie 1.1.3 Dziedzictwo kulturowe Ziemi Człuchowskiej

– zagospodarowanie miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z ich oznakowaniem

– działania promocyjne w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego

– zagospodarowanie miejsc, w których znajdują się lokalne pomniki przyrodnicze wraz z ich oznakowaniem

 

10 000 euro/ 40 000 zł

 

13 750 euro/ 55 000 zł

 

20 000 euro/ 80 000 zł

Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywni mieszkańcy

– działania polegające na zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego

– szkolenia i/lub warsztaty o charakterze edukacyjno-rozwojowym

– imprezy rekreacyjno-kulturalne i/lub sportowe

– zagospodarowanie terenów turystycznych i/lub rekreacyjnych oraz centrów wsi

– stworzenie i/lub wyposażenie miejsc lub obiektów pełniących funkcje izb pamięci/

– działania edukacyjne podnoszące wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

12 500 euro/ 50 000 zł

 

17 500 euro/ 70 000 zł

 

17 500 euro/ 70 000 zł

 

17 500 euro/ 70 000 zł

 

5 000 euro/ 20 000 zł

 

5 000 euro/ 20 000 zł

Przedsięwzięcie 2.1.1 Nowoczesna firma

– powstanie nowych przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zamieszkujące w miejscowości do 5 tys. mieszkańców

75 000 euro/ 300 000 zł

Zaktualizowano 28 kwietnia 2017 r.logotypy_prow_stopka_promocja