Budżet LSR

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe PROW (PLN)

Realizacja LSR
(art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)

7 000 000

Współpraca

(art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)

140 000

Koszty bieżące

(art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

1 614 700

Aktywizacja

(art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)

35 300

RAZEM

8 790 000

logotypy_prow_stopka_promocja