Gmina Debrzno

O GMINIE

Gmina Debrzno położona jest w południowo-zachodniej części woj. Pomorskiego w sercu Pojezierza Krajeńskiego zwanego Wysoczyzną Krajeńską rozciągającą się pomiędzy dolinami rzeki Brdy i Gwdy. Obejmuje obszar 224,2 km2. Położona jest w powiecie człuchowskim, ok. 20 km od jego stolicy – miasta Człuchowa.

Siedzibą miejsko-wiejskiej gminy jest miasto Debrzno. Od północy Gmina graniczy z gminami Czarne i Człuchów, od wschodu – z woj. kujawsko-pomorskim (gm. Kamień i Sępólno Krajeńskie), a od południa – z woj. wielkopolskim (gm. Lipka i Okonek).

Gminę zamieszkuje ok. 10 000 osób. Istniejący układ osadniczy Gminy został ukształtowany historycznie w procesie rozwoju osadnictwa od początku wczesnego średniowiecza. Obecne miejscowości to dawne wsie chłopskie i kościelne oraz dobra szlacheckie i rycerskie. W drugiej połowie XX wieku powstały skupiska produkcji hodowlanej w pobliżu Boboszewa, Buchowa, Strzeczony, Grzymisławia i Uniechówka, a wraz z nim nastąpił rozwój zabudowy wielorodzinnej w formie skupisk blokowych.

W centrum miasta Debrzno, dawnego grodu warownego z XIV wieku zbiegają się trasy komunikacyjne z kierunków wschód-zachód i północ-południe. Tam też skupiła się zabudowa o charakterze półwiejskim i półmiejskim. Rozbudowa powojenna poszła w kierunku zabudowy wielorodzinnej na północnym-wschodzie miasta, natomiast na północnym obszarze miasta rozwinęła się funkcja przemysłowa.

Znajdujące się w naszym obszarze zbiorniki (w liczbie siedmiu) to polodowcowe jeziora o zróżnicowanej wielkości, głębokości, morfologii, żyzności oraz stopniu eutrofizacji.


GALERIA


POLECANE STRONY