Nieprzebyte lasy

Obszarem działań LGD Ziemi Człuchowskiej objęte jest 7 gmin: jedna miejska – Człuchów, dwie miejsko-wiejskie – Czarne i Debrzno oraz cztery wiejskie – Człuchów, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica. Powiat zajmuje 1574 km kwadratowych, co daje mu trzecie miejsce pod względem wielkości w województwie pomorskim. Średnia gęstość zaludnienia jest niska, wynosi zaledwie 37 osób na km kwadratowy.

Nieodzowną częścią naszego krajobrazu są lasy, które stanowią około 49% powierzchni powiatu.

Powierzchnia lasów
w stosunku do powierzchni obszaru

Gmina Powierzchnia ogólna w km2 Powierzchnia leśna w km2 Lesistość w %
Człuchów 362 126 35
Czarne 235 120 51
Debrzno 224 57 26
Koczała 222 155 70
Rzeczenica 275 182 66
Przechlewo 244 127 52
Razem/Średnia 1562 767 49

Na terenie powiatu występują lasy mieszane i sosnowe. Sosnowy bór świeży tworzy enklawy m.in. na wzgórzach moreny olszanowsko-gwieździńskiej. Jednogatunkowe lasy sosnowe zajmują powierzchnię sandru. W strukturze drzewostanu znaczny areał zajmuje bór chrobotkowy. Posiada on podszycie bardzo ubogie, reprezentowane przez jałowiec, brzozy i jarzębinę. Duże obszary porasta bór wrzosowy, w którym drzewostan stanowi sosna pospolita z domieszką brzozy. Największym zwartym kompleksem leśnym są Bory Człuchowskie, ciągnące się szerokim pasem od Szczecinka po Człuchów. Dalej na wschodzie łączą się z Borami Tucholskimi.

Z ciekawych roślin należy wymienić grupę gatunków atlantyckich związanych z klimatem morskim (żarnowiec miotlasty, wiciokrzew) oraz zbiorowisko roślin północnych (bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, arcydzięgiel nadbrzeżny). Lasy człuchowskie obejmują  ukwap dwupienny, mącznicę lekarską, szczotlichę siwą, kacankę piaskową, jastrzębowca kosmaczka, macierzankę piaskową, sasankę. W podszyciu występuje skąpo jałowiec,  jarzębina, wierzba. Fauna posiada niewielu reprezentantów.  Do ssaków najczęściej spotykanych należą: zające, sarny, jelenie, dziki, lisy. W niewielkich ilościach spotyka się też kuny, tchórze, borsuki, wydry, szczury piżmowe, króliki, jeże, wiewiórki, myszy leśne.

Z ptaków występują: zięby, czyżyki, trznadle, myszołowy, pustułki, świergotki drzewne, skowronki borowe, sikory, dzięcioły, świstunki. Występują dość liczne gatunki owadów. Żyją tu mrówki i owady drapieżne lub pasożytujące na szkodnikach sosny. W ściółce, szczególnie w sąsiedztwie zbiorowisk drzew liściastych żyje bogaty świat zwierząt bezkręgowych: owady, pajęczaki, rozmaite gatunki ślimaków. Na łąkach i torfach bytują owady, chrząszcze, motyle, ważki. Różnorodny jest świat ptactwa wodnego. Żyje tutaj wiele gatunków dzikich kaczek, gęsi, cyranek, cyraneczek. Występują łabędzie, perkozy, łyski, kormorany, głuszce, bociany, żurawie. Florę wodną reprezentuje w jeziorach lobeliowych – lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa.