Czyste jeziora

Znajdujące się w naszym obszarze zbiorniki to polodowcowe jeziora o zróżnicowanej wielkości, głębokości, morfologii, żyzności oraz stopniu eutrofizacji. Wyróżnić możemy zazwyczaj długie, wąskie i kręte jeziora rynnowe oraz na ogół owalne jeziora wytopiskowe.

Bardzo cenne i rzadkie są jeziora lobeliowe. Ich nazwa pochodzi od rosnącej w ich wodach lobelii jeziornej, której wiek określa się na 12-15 tysięcy lat. Jest to roślina bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany odczynu wody, który powinien być obojętny lub lekko kwaśny, oraz na zanieczyszczenia. Miernikiem czystości wód mogą być również występujące w niektórych jeziorach ramienice tworzące bujne podwodne łąki. Wody, w których występują, charakteryzują się odczynem zasadowym i bardzo wysoką przejrzystością. Istnieją tam idealne warunki do nurkowania. Na większości jezior możliwe jest uprawianie kajakarstwa, żeglarstwa i windsurfingu.

Powierzchnia jezior
w stosunku do powierzchni obszaru

Gmina Powierzchnia ogólna w km2 Liczba jezior Powierzchnia jezior w km2 Stosunek pow. jezior do pow. ogólnej
Człuchów* 375 17 3,7 1,0
Czarne 235 7 0,4 0,2
Debrzno 224 8 1,7 0,8
Koczała 222 21 4,1 1,8
Rzeczenica 275 2 0,2 0,1
Przechlewo 244 33 12,2 5,0
Razem/Średnia 1575 88 22,3 1,4
*Miasto + Gmina Człuchów