Wnioski o płatność

I. Wnioski o płatność dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

II. Wnioski o płatność dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (.pdf) – otwórz