Umowy przyznania pomocy

I. Umowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

2) Portal Ogłoszeń ARiMR (dla zamówień powyżej 20 tys. zł netto)

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń (.pdf) – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (.pdf) – otwórz
  • Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR (.pdf) – otwórz

II. Umowy dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz