Wnioski o przyznanie pomocy

I. Wnioski dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Tabele do wyliczenie momentu bazowego zatrudnienia (.excel) – otwórz
ARiMR nie udostępnił jeszcze nowego formularza do wyliczeń momentu bazowego, w związku z czym udostępniamy tabele, które były wykorzystywane w okresie 2007-2013. Wypełniając je prosimy przyjąć, że rok 2013 = 2016, a rok 2012 = 2015.

4) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

5) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

6) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

7) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.excel) – otwórz

9) Identyfikatory gmin (.pdf) – otwórz

II. Wnioski dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.excel) – otwórz
Formularz został wstępnie wypełniony. Należy jedynie uzupełnić pola oznaczone kolorem żółtym. Przed wydrukowaniem prosimy usunąć kolor żółty.

6) Identyfikatory gmin (.pdf) – otwórz